Velkommen til Porsmyra

Grendalagsavgift

Kontigent 2022: Kr 4 300,-
Grendalagsavgiften går til:
- Snøbrøyting og strøing
- Vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg.
- Administrasjon.
- Avsetning til asfaltering

Pliktig medlemskap

Logo_info

 


 

Referat Årsmøte 2022

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt torsdag 30.Mars. Kl 19.00 i Skjetnebrinken Grendehus

Referat Årsmøte Porsmyra Grendelag 2022

Revisjonsberetning 2021

Årsberetning 2021

Innkomne saker Årsmøte 2022

Budsjett 2022

Resultat 2021

Balanse 2021

© Porsmyra Grendalag - 02.05.22

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2021

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt digitalt torsdag 25.februar. I tillegg til det digitale møtet ble det også avholdt avstemning på digitale årsmøter. Denne avstemningen varte til 8. Mars

Referat Årsmøte Porsmyra Grendelag 2021

© Porsmyra Grendalag - 06.04.21

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2020

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt torsdag 27.februar kl. 19.00 i Rostengrenda Grendahus

Referat Årsmøte Porsmyra Grendelag 2020

© Porsmyra Grendalag - 06.03.20

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Porsmyra Grendelag

Torsdag 27. februar kl. 19:00

Sted: Rostengrenda Grendehus - Rostengrenda 251

Innkalling Årsmøte Porsmyra Grendelag 2020

Balanse 2019

Budsjett 2020

Innkomne saker Årsmøte 2020

Regnskap 2019

Revisjonsberetning 2019

Årsberetning 2019 Porsmyra GL

© Porsmyra Grendalag - 21.01.20

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2019

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt tirsdag 26.februar kl. 19.00 i Rostengrenda Grendahus

Referat årsmøte 26.02.19 - Porsmyra Grendalag

© Porsmyra Grendalag - 09.05.19

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling Årsmøte 2019

Tirsdag 26.februar kl. 19.00 blir det årsmøte i Porsmyra Grendalag. 

Sted: Rostengrenda Grendahus

Balanse 2018

Resultat 2018

Årsberetning 2018

Budsjett 2019

Innkomne saker 2019

Kontrakt TBT 2019

Revisjonsberetning 2018

Vedtekter Porsmyra Grendalag revidert 2018

© Porsmyra Grendalag - 21.02.2019

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2018

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt tirsdag 27.februar kl. 19.00 i Rostengrenda Grendahus

Referat

© Porsmyra Grendalag - 04.04.2018

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling Årsmøte 2018

Tirsdag 27.februar kl. 19.00 blir det årsmøte i Porsmyra Grendalag. 

Sted: Rostengrenda Grendahus

Innkalling

Årsberetning 2017

Budsjett 2018

Resultat 2017

Balanse 2017

Revisjonsberetning 2017

Serviceavtale TBT 2018

Kollektiv tilbud Canal Digital

Produktark Canal Digital

© Porsmyra Grendalag - 13.02.2018

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Grendelaget på facebook

Det er opprettet en lukket facebookgruppe for oss som bor i Porsmyra Grendelag. Initiativtaker skriver i en epost: "Tenkte det kunne være hyggelig arena for de av oss som benytter sosiale medier i mindre eller større grad. Spre det glade budskap til naboene du kjenner. Tenker det kan være en fin arena å bli bedre kjent på i disse digitale tider og si fra om det skulle røre seg noe i nabolaget som er kjekt å kjenne til (kanskje man kan få til en grendafest på sikt?). Skjer det ulumske ting i nabolaget som tyveri, omreisende håndtverkere, rotteplage osv. kan man jo også melde her). Dette er altså ikke ment å erstatte andre måter og kommunisere på og gruppa er ikke laget i grendalaget sin regi - men på helt frivillig initiativ fra Stian Samset Elvebakk.

Gruppa kan dere finne ved å klikke på facebook-bildet over

© Porsmyra Grendalag - 20.11.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2017

Tirsdag 28.februar 2017 ble det gjennomført årsmøte i Porsmyra Grendalag.
Årsregnskap 2016, forslag til budsjett 2017 og dugnadsjobbing ble gjennomgått.
Det var ingen innkomne saker.
Nytt styre ble valgt.

© Porsmyra Grendalag - 27.03.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling Årsmøte 2017

Tirsdag 28.februar kl. 19.00 blir det årsmøte i Porsmyra Grendalag. 

Sted: Rosten Skole

Innkalling - Balanse - Resultat - Serviceavtale TBT

Tilbud Uniqa - Tilbud Park og Miljø

© Porsmyra Grendalag - 21.02.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Dugnader 2016
Dato for dugnader i Porsmyra Grendalag er nå fastsatt. Her finner du mer informasjon om datoer, forestående oppgaver og rutiner for dugnadene.


Meld deg på her.

© Porsmyra Grendalag - 14.04.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Flagging
Grendalagets flaggstang benyttes på eget initiativ.
Flagget får man utlevert ved å henvende seg til styrets leder. Man er selv ansvarlig for heising og firing i henhold til flaggtidene. Ved firing av flagg heises vimpel igjen.

© Porsmyra Grendalag - 10.04.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Årsmøte 2016

Tirsdag 8.mars ble det gjennomført årsmøte i Porsmyra Grendalag. Det var 13 oppmøtte. Det ble behandlet 3 innkomne saker.

Referat

© Porsmyra Grendalag - 03.04.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Velkommen til Porsmyra
Logo_info

 


 

Grendelaget på facebook

Det er opprettet en lukket facebookgruppe for oss som bor i Porsmyra Grendelag. Initiativtaker skriver i en epost: "Tenkte det kunne være hyggelig arena for de av oss som benytter sosiale medier i mindre eller større grad. Spre det glade budskap til naboene du kjenner. Tenker det kan være en fin arena å bli bedre kjent på i disse digitale tider og si fra om det skulle røre seg noe i nabolaget som er kjekt å kjenne til (kanskje man kan få til en grendafest på sikt?). Skjer det ulumske ting i nabolaget som tyveri, omreisende håndtverkere, rotteplage osv. kan man jo også melde her). Dette er altså ikke ment å erstatte andre måter og kommunisere på og gruppa er ikke laget i grendalaget sin regi - men på helt frivillig, sier initiativtaker Stian Samset Elvebakk.

Gruppa kan dere finne ved å klikke på facebook-bildet over

© Porsmyra Grendalag - 20.11.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Flagging
Grendalagets flaggstang benyttes på eget initiativ.
Flagget får man utlevert ved å henvende seg til styrets leder. Man er selv ansvarlig for heising og firing i henhold til flaggtidene. Ved firing av flagg heises vimpel igjen.

© Porsmyra Grendalag - 10.04.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Vedtekter

- Revidert 2018
- Revisjon 26.02.2013

© Porsmyra Grendalag - 24.09.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2022

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt torsdag 30.Mars. Kl 19.00 i Skjetnebrinken Grendehus

Referat Årsmøte Porsmyra Grendelag 2022

Revisjonsberetning 2021

Årsberetning 2021

Innkomne saker Årsmøte 2022

Budsjett 2022

Resultat 2021

Balanse 2021

© Porsmyra Grendalag - 02.05.22

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2020

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt torsdag 27.februar kl. 19.00 i Rostengrenda Grendahus

Referat Årsmøte Porsmyra Grendelag 2020

© Porsmyra Grendalag - 03.06.20

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling til årsmøte 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Porsmyra Grendelag

Torsdag 27. februar kl. 19:00

Sted: Rostengrenda Grendehus - Rostengrenda 251

Innkalling Årsmøte Porsmyra Grendelag 2020

Årsberetning 2019

Porsmyra GL Revisjonsberetning 2019

Regnskap 2019

Innkomne saker Årsmøte 2020

Budsjett 2020

Balanse 2019

© Porsmyra Grendalag - 21.02.20

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling Årsmøte 2019

Tirsdag 26.februar kl. 19.00 blir det årsmøte i Porsmyra Grendalag. 

Sted: Rostengrenda Grendahus

Balanse 2018

Resultat 2018

Årsberetning 2018

Budsjett 2019

Innkomne saker 2019

Kontrakt TBT 2019

Revisjonsberetning 2018

Vedtekter Porsmyra Grendalag revidert 2018

© Porsmyra Grendalag - 21.02.2019

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2018

Årsmøte i Porsmyra grendalag ble avholdt tirsdag 27.februar kl. 19.00 i Rostengrenda Grendahus

Referat

© Porsmyra Grendalag - 04.04.2018

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling Årsmøte 2018

Tirsdag 27.februar kl. 19.00 blir det årsmøte i Porsmyra Grendalag. 

Sted: Rostengrenda Grendahus

Innkalling

© Porsmyra Grendalag - 27.01.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2017

Tirsdag 28.februar 2017 ble det gjennomført årsmøte i Porsmyra Grendalag.
Årsregnskap 2016, forslag til budsjett 2017 og dugnadsjobbing ble gjennomgått.
Det var ingen innkomne saker.
Nytt styre ble valgt.

© Porsmyra Grendalag - 27.03.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Referat Årsmøte 2017

Tirsdag 28.februar 2017 ble det gjennomført årsmøte i Porsmyra Grendalag.
Årsregnskap 2016, forslag til budsjett 2017 og dugnadsjobbing ble gjennomgått.
Det var ingen innkomne saker.
Nytt styre ble valgt.

© Porsmyra Grendalag - 27.03.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Innkalling Årsmøte 2017

Tirsdag 28.februar kl. 19.00 blir det årsmøte i Porsmyra Grendalag. 

Sted: Rosten Skole

Innkalling - Balanse - Resultat - Serviceavtale TBT

Tilbud Uniqa - Tilbud Park og Miljø

© Porsmyra Grendalag - 21.02.2017

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Kart - Festeavtaler
- Målebrev Porsmyra
- Målebrev Lekeplass
- Festeavtale Fellesareal
- Kart Porsmyra

© Porsmyra Grendalag - 24.09.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Boligene
- Brukerveiledning
- Feieplatform

© Porsmyra Grendalag - 24.09.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Dugnader 2016
Dato for dugnader i Porsmyra Grendalag er nå fastsatt. Her finner du mer informasjon om datoer, forestående oppgaver og rutiner for dugnadene.


Meld deg på her.

© Porsmyra Grendalag - 14.04.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Årsmøte 2016

Tirsdag 8.mars ble det gjennomført årsmøte i Porsmyra Grendalag. Det var 13 oppmøtte. Det ble behandlet 3 innkomne saker.

© Porsmyra Grendalag - 03.04.2016

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Neste Styremøte
"Dato" kl

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼

Kontakt oss
@ styret