Velkommen til Porsmyra

Fellesdugnad 2020:
12.mai kl 18 - 21

Vi rydder vinteren bort og gjør vårt nabolag presentabelt for 17.mai

Dugnadsdatoer 2020


Fellesdugnad:
Tirsdag 12 Mai kl. 18- 21

Sommer - dugnad:
Tirsdag 16 juni kl. 18 - 21

Høst - dugnad:
Torsdag 3 september 18 - 21

Logo_Dugnad

 


 

I Porsmyra Grendalag setter vi stor pris på at du som beboer bidrar til et ryddig og pent nærområde.

Hvert år før 17.mai gjennomføres en felles dugnad hvor gatene blir feiet av Tonstad Beboer Tjeneste (TBT), og vi koster kantene og plukker søppel. I løpet av året gjennomføres det en til to dugnader før sommerferien, og en til to etter sommerferien. Ved å delta på minimum 2 av dugnadene i form av arbeid eller bevertning (kanne kaffe og noe enkelt å spise), honoreres husholdningen med 300 kr pr deltagelse reduksjon i felleskostnadene, oppad begrenset til 600 kr.

På disse dugnadene rydder vi i kratt/busker, raker fellesområder, rydder, beiser lekeapparater og området får et generelt vedlikehold. Dugnadene varer fra 18:00 - 21:00 med en felles kaffe og matpause ca kl 19:30.

Ved å delta på dugnadene er du som beboer med på å øke trivselen til deg selv, såvel som for dine naboer, i tillegg er det en gylden mulighet for å bli kjent med dine naboer 🙂

Porsmyra Grendalag
Logo_Dugnad

 


 

I Porsmyra Grendalag setter vi stor pris på at du som beboer bidrar til et ryddig og pent nærområde.
Hvert år før 17.mai gjennomføres en felles dugnad hvor gatene blir feiet av Tonstad Beboer Tjeneste (TBT), og vi koster kantene og plukker søppel. I løpet av året gjennomføres det to dugnader før sommerferien, og 2 etter sommerferien. Ved å delta på minimum 2 av dugnadene, honoreres husholdningen med 300 kr pr deltagelse reduksjon i felleskostnadene, oppad begrenset til 600 kr.
På disse dugnadene rydder vi i kratt/busker, raker fellesområder, rydder, beiser lekeapparater og området får et generelt vedlikehold. Dugnadene varer fra 18:00 - 21:00 med en felles kaffe og matpause ca kl 19:30.
Ved å delta på dugnadene er du som beboer med på å øke trivselen til deg selv, såvel som for dine naboer, i tillegg er det en gylden mulighet for å bli kjent med dine naboer 🙂

 

Porsmyra Grendalag

Kontakt oss
@ styret