Velkommen til Porsmyra

Varamedlemmer:

- Wilhelm Dall

- Bernt Kvål

- Arnt Magne Uv

 

Logo_Styret

 


 

Stian Samset Elvebakk - Leder
Porsmyra 63
● Tlf

Rina Aakvik - Styremedlem
● Porsmyra 46
● Tlf

  Sven Magnus Carlsen - Styremedlem
● Porsmyra 28
● Tlf

Robert Kvæven - Styremedlem
● Porsmyra 73
● Tlf

Styrets oppgaver


"Informasjon kommer"

Valgkomitè:

- Magnus Rom Jensen

- Andreas Løhre

- Ingveig Langseth

 

 

 

Kontakt oss
@ styret

Velkommen til Porsmyra

Logo_Styret

 


 

Stian Samset Elvebakk - Leder
● Porsmyra 63
● Tlf

Rina Aakvik - Styremedlem
● Porsmyra 46
● Tlf

Sven Magnus Carlsen - Styremedlem
● Porsmyra 28
● Tlf

Robert Kvæven - Styremedlem
● Porsmyra 73
● Tlf

 

Vara


Varamedlemmerilhelm Dall

- Wilhelm Dall

- Bernt Kvål

- Arnt Magne Uv

Valgkomité


- Magnus Rom Jensen

- Andreas Løhre

- Ingveig Langseth

Styrets oppgaver


 

"Info Kommer"

 Kontakt Oss