Velkommen til Porsmyra

Varamedlemmer
Audun Saltvik
 ● Porsmyra 18

Steinar Forås
 ● Porsmyra 23

  Ulrik Jørgensen
 ● Porsmyra 46

Arne Jan Hopen
 ● Porsmyra 8

Logo_Styret

 


 

Fredrik Kristiansen - Leder
● Porsmyra 52
● 926 50 653

Gunnar Jens Østvik - Styremedlem
● Porsmyra 38
● 913 46 278

Andreas Løhre - Styremedlem
● Porsmyra 54
● 936 50 366

  Remi Linas Bakke - Styremedlem
● Porsmyra 71
● 975 46 823

Styrets oppgaver


"Informasjon kommer"

Valgkomité
Wiggo Johansen
  ● Porsmyra 14

Willhelm Dall
  ● Porsmyra 59

 

 

Kontakt oss
@ styret

Velkommen til Porsmyra

Logo_Styret

 


 

Fredrik Kristiansen - Leder
● Porsmyra 52
● 926 50 653

Gunnar Jens Østvik - Styremedlem
● Porsmyra 38
● 913 46 278

Andreas Løhre - Styremedlem
● Porsmyra 54
● 936 50 366

  Remi Linas Bakke - Styremedlem
● Porsmyra 71
● 975 46 823

Styrets oppgaver


"Informasjon kommer"

Vara


Varamedlemmer

Wilhelm Dall
 ● Porsmyra 59

Stein Lysfjord
 ● Porsmyra 25

Steinar Forås
 ● Porsmyra 23  

Ulrik Jørgensen
 ● Porsmyra 46

Valgkomité


 

 Kontakt Oss