Category: Møter

March 9, 2016 Porsmyra

Tirsdag 8.mars ble det gjennomført årsmøte i Porsmyra Grendalag. Det var 13 oppmøtte. Det ble behandlet 3 innkomne saker.