Velkommen til Porsmyra

Varamedlemmer
Audun Saltvik
 ● Porsmyra 18

Steinar Forås
 ● Porsmyra 23

  Ulrik Jørgensen
 ● Porsmyra 46

Arne Jan Hopen
 ● Porsmyra 8

Logo_Styret

 


 

Andreas Løhre - Leder
Porsmyra 54
● 936 50 366

Fredrik Kristiansen -Styremedlem
● Porsmyra 52
● 926 50 653

  Remi Linas Bakke - Styremedlem
● Porsmyra 71
● 975 46 823

Ingrid Breisnes - Styremedlem
● Porsmyra 2
● 452 62 137

Styrets oppgaver


"Informasjon kommer"

Valgkomité
Wiggo Johansen
  ● Porsmyra 14

Willhelm Dall
  ● Porsmyra 59

 

 

Kontakt oss
@ styret

Velkommen til Porsmyra

Logo_Styret

 


 

Andreas Løhre - Leder
● Porsmyra 54
● 936 50 366

Fredrik Kristiansen -Styremedlem
● Porsmyra 52
● 926 50 653

Remi Linas Bakke - Styremedlem
● Porsmyra 71
● 975 46 823

Ingrid Breisnes - Styremedlem
● Porsmyra 2
● 452 62 137

Styrets oppgaver


"Informasjon kommer"

Vara


Varamedlemmer

Wilhelm Dall
 ● Porsmyra 59

Stein Lysfjord
 ● Porsmyra 25

Steinar Forås
 ● Porsmyra 23  

Ulrik Jørgensen
 ● Porsmyra 46

Valgkomité


 

 Kontakt Oss