Velkommen til Porsmyra

Varamedlemmer:

- Wilhelm Dall

- Stian Samset Elvebakk

- Nanna Dybsland

- Bernt Kvål

 

Logo_Styret

 


 

Jan-Åge Heggvik - Leder
Porsmyra 56
● 992 14 163

Steinar Forås -Styremedlem
● Porsmyra 23
● 918 72 493

  Rina Aakvik - Styremedlem
● Porsmyra 46

Robert Kvæven - Styremedlem
● Porsmyra 73

Styrets oppgaver


"Informasjon kommer"

Valgkomitè:

- Magnus Rom Jensen

- Andreas Løhre

- Ingveig Langseth

 

 

 

Kontakt oss
@ styret

Velkommen til Porsmyra

Logo_Styret

 


 

Jan-Åge Heggvik - Leder
● Porsmyra 54
● 992 14 163

Steinar Forås -Styremedlem
● Porsmyra 23
● 918 72 493

Rina Aakvik - Styremedlem
● Porsmyra 46

Robert Kvæven - Styremedlem
● Porsmyra 73

 

Vara


Varamedlemmerilhelm Dall

- Wilhelm Dall

- Stian Samset Elvebakk

- Nanna Dybsland

- Bernt Kvål

Valgkomité


- Magnus Rom Jensen

- Andreas Løhre

- Ingveig Langseth

Styrets oppgaver


 

"Info Kommer"

 Kontakt Oss