Velkommen til Porsmyra
Logo_Om_Oss

 


 

Porsmyra Grendalag er et veletablert grendalag med 70 eneboliger. Grendalagets beboere eier og forvalter grendalagets fellesområder i fellesskap. Området ble utbygd i perioden 1985-1987.
Grendalaget er et svært hyggelig nabolag med en god miks av barnefamilier og voksne beboere. Porsmyra har et særdeles hyggelig nærmiljø med egen lekeplass og fotballbane som benyttes flittig av nabolagets barn.
Boligfeltet er delt opp i 4 tun, uten gjennomgangstrafikk og kun blindveier til samtlige boliger. Fellesområdet holdes vedlike ved litt dugnadsinnsats for egen trivsel, resten tar Tonstad Beboer Tjeneste (TBT) seg av.
Grendalagets beliggenhet er nærmest å regne som hjertet av Tiller. Med gangavstand til Tillerbyens flotte turområder bestående av skiløyper, akebakker, sykkelløyper, "krokodillepark", bålplasser, lekeplasser, samt fotballbaner, idrettshaller, kjøpesentra, kirke, ungdomsklubb, lekeland, barne- ungdoms- og videregående skoler og barnehager og et særdeles godt kollektivtilbud, er Porsmyra kanskje en av Trondheims mest attraktive boområder.

Kontakt oss
@ styret

Velkommen til Porsmyra
Logo_Om_Oss

 


 

Porsmyra Grendalag er et veletablert grendalag med 70 eneboliger. Grendalagets beboere eier og forvalter grendalagets fellesområder i fellesskap. Området ble utbygd i perioden 1985-1987.
Grendalaget er et svært hyggelig nabolag med en god miks av barnefamilier og voksne beboere. Porsmyra har et særdeles hyggelig nærmiljø med egen lekeplass og fotballbane som benyttes flittig av nabolagets barn.
Boligfeltet er delt opp i 4 tun, uten gjennomgangstrafikk og kun blindveier til samtlige boliger. Fellesområdet holdes vedlike ved litt dugnadsinnsats for egen trivsel, resten tar Tonstad Beboer Tjeneste (TBT) seg av.
Grendalagets beliggenhet er nærmest å regne som hjertet av Tiller. Med gangavstand til Tillerbyens flotte turområder bestående av skiløyper, akebakker, sykkelløyper, "krokodillepark", bålplasser, lekeplasser, samt fotballbaner, idrettshaller, kjøpesentra, kirke, ungdomsklubb, lekeland, barne- ungdoms- og videregående skoler og barnehager og et særdeles godt kollektivtilbud, er Porsmyra kanskje en av Trondheims mest attraktive boområder.

Kontakt oss
@ styret